แท่นยึด บาร์โค้ด สแกนเนอร์ Archive

BAR004 : แท่นยึด บาร์โค้ด สแกนเนอร์ สำหรับรุ่น A9800L