สติกเกอร์บาร์โค้ด Archive

STB009 : สติกเกอร์ บาร์โค้ด สติกเกอร์สำหรับพิมพ์บาร์โค้ด Label Paper 35mmX25mmX 3000pcs (จำนวน 3,000 ดวง)