ฉลากยา Archive

STB001 : สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 32mmX19mmX 5000pcs (จำนวน 5,000 ดวง)