กระดาษความร้อน Archive

PTH009 : จำนวน 50 ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษสลิป Oji Thermal Papar

PTH010 จำนวน100ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษ Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด3″ 80 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 15 เมตร

PTH015 จำนวน50 ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2″ 57 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง45 มม. ยาว24เมตร (เกรด A จากญี่ปุ่น)

PTH011 จำนวน100ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษเทอร์มอล Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2″ 57 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 15 เมตร

PTH013 จำนวน 100 ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2″ 57 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง40 มม. ยาว15เมตร (เกรด A จากญี๋ปุ่น)

PTH016 จำนวน 100 ม้วน กระดาษความร้อน Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2นิ้ว 57 x 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. Thermal paper

PTH014 10 ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2″ 57 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง45 มม. ยาว24เมตร (เกรด A จากญี่ปุ่น) กระดาษความร้อน Thermal paper จำนวนขาย 10 ม้วน

PTH001 กระดาษความร้อน Thermal paper 10 ม้วน กระดาษความร้อน Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด 2″ 57 mm. กระดาษใบเสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 15 เมตร(สินค้าเกรดA จากประเทศจีน)

PTH012 10 ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2″ 57 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง40 มม. ยาว15เมตร (เกรด A จากญี๋ปุ่น)

PTH006 10 ม้วน กระดาษความร้อน Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2นิ้ว 57 x 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. Thermal paper

PTH008 กระดาษความร้อน Thermal Papar 3″ ขนาดหน้ากว้าง 80 mm. กระดาษใบเสร็จ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (สินค้าเกรดA จากประเทศจีน)

PTH007 กระดาษความร้อน Thermal Papar 3″ ขนาดหน้ากว้าง 80 mm.

PTH005 : แพค 10 ม้วน กระดาษความร้อน Thermal Paper 3″ 80 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (สินค้าเกรด A)

PTH002 : แพค 10 ม้วน กระดาษความร้อน Thermal Paper 3″ 80 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 15 เมตร (สินค้าเกรดA)

PTH001 : แพค 10 ม้วน กระดาษความร้อน Thermal Paper 2″ 57 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 15 เมตร (สินค้าเกรดA)