ลิ้นชักเก็บเงิน Archive

CSD008 ลิ้นชักเก็บเงิน Cash drawer SK-460 (5 ช่องธนบัตร 8 ช่องเหรียญ สำหรับธนบัตรไทยโดยเฉพาะ ปรับความกว้างช่องได้)

CSD007 ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องเก็บเงิน Cash drawer CD-100 (5 ช่องธนบัตร 5ช่องเหรียญ)

CSD006 ลิ้นชักเก็บเงิน ลิ้นชักเก็บธนบัตร ลิ้นชักเก็บเงินสด Cash drawer Cash box GS-6100(5 ช่องธนบัตรไทย 7ช่องเหรียญ)

CSD005 ลิ้นชักเก็บเงิน Cash drawer PG-200 (5 ช่องธนบัตร 5ช่องเหรียญ)

CSD003 : ลิ้นชักเก็บเงิน Cash drawer MK-350 (ใช้ธนบัตรไทยได้ 4 ช่อง)

MK-460L : ลิ้นชักเก็บเงิน Cash drawer MK-460L (5 ช่องธนบัตร 8 ช่องเหรียญ สำหรับธนบัตรไทยโดยเฉพาะ ปรับความกว้างช่องได้)

CSD001 : สาย RJ-11 to USB (แปลง RJ-11 ของลิ้นชักเก็บเงินเป็น USB)

CSD004 : ลิ้นชักเก็บเงิน Cash drawer

GS-4046 : ลิ้นชักเก็บเงิน Cash drawer