สติกเกอร์บาร์โค้ด Archive

STB012 สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 32mmX25mmX5000pcs (จำนวน5000ดวง)

STB001 : สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 32mmX19mmX 5000pcs (จำนวน 5,000 ดวง)

STB002 : สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 50mmX25mmX2500pcs (จำนวน 2,500 ดวง)

STB003 : สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 50mmX40mmX2000pcs (จำนวน 2,000 ดวง)

STB004 : สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 40mmX30mmX2500pcs (จำนวน 2,500 ดวง)

STB005 : สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 70mmX40mmX1000pcs (จำนวน 1,000 ดวง)

STB006 : สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 60mmX40mmX1000pcs (จำนวน 1,000 ดวง)

STB007 : สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 30mmX10mmX10000pcs (จำนวน 10,000 ดวง)

STB008 : สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด Label Paper 50mmX30mmX2000pcs (จำนวน 2,000 ดวง)

STB009 : สติกเกอร์ บาร์โค้ด สติกเกอร์สำหรับพิมพ์บาร์โค้ด Label Paper 35mmX25mmX 3000pcs (จำนวน 3,000 ดวง)