เครื่องพิมพ์ บลูทูธ Archive

MBP005 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จบลูทูธ และ USB เครื่องพิมพ์เทอร์มอลบูลทูธ ตัดกระดาษอัตโนมัติ 80mm auto cutter USB+bluetooth Thermal receipt printer Pos Printer