ชุดรวมอุปกรณ์ขายหน้าร้าน Archive

LPK009 Counter Service system Package ชุดแพ็คเกจสำหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชุดเครื่องพิมพ์Epson (ไม่มีโปรแกรม)

LPK003 : Low Cost Package ชุดที่ 3 (สำหรับร้านมินิมาร์ท หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป ไม่มีโปรแกรมขายหน้าร้าน)

LPK005 : Low Cost POS Package ชุดที่5 (พร้อมซอฟต์แวร์ POSmaster)

LPK002 : Low Cost POS Package ชุดที่ 2 (พร้อมซอฟต์แวร์ POSmaster)

LPK001 : Low Cost POS Package ชุดที่ 1 (พร้อมซอฟต์แวร์ POSmaster)