การใช้รหัสแท่งบาร์โค้ด จะช่วยให้เกิดความสะดวกและความถูกต้องในการอ่านข้อมูล โดยทั่วไป เราจะเห็นการใช้รหัสแท่งในห้างร้านซูเปอร์มาเก็ต และตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป แต่ความจริงแล้ว ประโยชน์ของการใช้รหัสแท่ง มีมากมายกว่าที่เห็น เช่น การใช้รหัสแท่งเพื่อจัดการวัสดุคงคลัง การยืมและคืนหนังสือในห้องสมุด ใช้ติดตามการผลิตและการส่งสินค้า ในบางประเทศมีการนำรหัสแท่งมาใช้ในบัตรประจำตัว หรือใช้ในการตอกบัตรเข้าออก และใช้แสดงตัวผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และงานอื่น ๆ อีกมากมาย

บาร์โค้ดมีประโยชน์หลายประการ คือ

ช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาการทำงาน เพิ่มความสะดวกในการซื้อ-ขาย สินค้า ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการรับชำระเงิน การออกใบเสร็จ การตัดสินค้าคงคลัง ซึ่งการใช้บาร์โค้ด จะเป็นการเชื่อมกับเครื่องสแกนเนอร์จะตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ จึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้า สินค้ารายการใดจำหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือเท่าใดและเป็นการระบุแหล่งผลิตของประเทศแต่ละราย ทำให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพเพื่อรักษาภาพพจน์ของสินค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บาร์โค้ดใช้กับธุรกิจใดบ้าง

ด้านผู้ผลิต มีการกำหนดเลขหมายประจำตัวของผู้ผลิตแต่ละรายและเลขหมาย แสดงแต่ละกลุ่มสินค้า ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพ วันเดือนปีที่ผลิต ของสินค้า, ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของสินค้า และแหล่งติดต่อของผู้ผลิต เพิ่มโอกาสทางการตลาดของผู้ผลิตจึงเปิดกว้างไปอีกมาก สำหรับผู้ค้าส่งหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศ

ระบบการค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าปลีกขนาดใหญ่แบบ Supermarket หรือ Mass market ระบบเลขหมายประจำตัวสินค้าและสัญลักษณ์รหัสแท่ง จะช่วยให้การคิดเงินและการเก็บเงินของพนักงานถูกต้องและรวดเร็วมาก จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังไม่ต้องติดป้ายบอกราคาสินค้าซึ่งมีเป็นจำนวนมากบนสินค้าแต่ละชิ้น ทำให้ลดปริมาณงานลงและสะดวกต่อการปรับราคาขาย

EAN13 QR Code

สำหรับการเลือกเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับงานนั้นเราจะพิจารณาจาก ลักษณะการพิมพ์และประเภทของบาร์โค้ดเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดมาตรฐาน 1 มิติ และ 2 มิติ ทั้งเครื่องอ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดเลเซอร์หรือ Liner Imager เหมาะสำหรับการใช้งานการอ่านบาร์โค้ดมาตรฐานที่ต้องการความเร็วในการอ่านสูง และขนาดของบาร์โค้ดมีขนาดเล็ก หรือขนาดยาวมาก ๆ เช่นบาร์โค้ดงานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรืองานการอ่านใบเสร็จต่าง ๆ ทั้งนี้การเลือกเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ถูกต้องกับการใช้งานจะช่วยให้ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังช่วยประหยัดเงินในการลงทุน เพิ่มประสิทธิในการตรวจสอบ พร้อมทั้งยังสามารถควบคุมระดับสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำเพิ่มผลกำไรในระยะยาวอีกด้วย

Incoming search terms:

  • ทำไมจึงมีการใช้บาโคดในรพใ
  • ประโยชน์ บาร์โค้ด